Zakonske regulative

Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13) i Zakon o politici stranih direktnih ulaganja Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10) garantuju državni tretman stranih ulagača, tj. strani ulagači uživaju ista prava i obaveze kao i stanovnici BiH. Država ili njeni entiteti ne smiju diskriminisati strane ulagače ni po kojoj osnovi uključujući, ali ne ograničavajući na, državljanstvo, sjedište/prebivalište stranog ulagača, religiju ili zemlju porijekla investicije.

Vlasništvo stranih ulagača se ne može nacionalizovati, izvlastiti ili oduzimati. Međutim, u slučaju uspostavljanja javnog interesa, vlasništvo stranih ulagača se može nacionalizovati ili izvlastiti, u tom slučaju stranim ulagačima je zagarantovano pravo na pravednu naknadu.

Zakon o carinskim politikama Bosne i Hercegovine uređuje glavne elemente sistema za carinsku zaštitu privrede Bosne i Hercegovine, prava i obaveze svih subjekata u procedurama koje uključuju carinjenje robe i carinski pregled putnika. Strani ulagači mogu biti oslobođeni uvoznih taksi na robu uključenim u slobodnu trgovinu što predstavlja investiciju stranog tijela.

Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućava slobodan izvoz gotovo svih tipova robe u EU koji ispunjavaju standarde, a istovremeno BiH tržište se postepeno otvara za robu iz EU u skladu sa dinamikom dogovorenom u aneksima i protokolima koji su dio Sporazuma, koji omogućava pristup tržištu od oko 450 miliona ljudi.

Bosna i Hercegovina je potpisala CEFTA sporazum sa sljedećim zemljama: Albanija, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Srbija i Kosovo. CEFTA Sporazum zamjenjuje i nadopunjuje postojeće sporazume o slobodnoj trgovini sa određenim zemljama u regionu. Ovo omogućava transparentnost i pravila igre uporediva sa EU standardima, kao i pristup tržištu od oko 25 miliona ljudi.

Takođe, Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom koja omogućuje dodatni slobodni pristup potrošačkom tržištu sa 70 miliona ljudi.

Više info: http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=405&cls=true&langid=2

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

1 + 14 =