Turizam

Oblast turizma zasigurno spada u najinteresantnije i najprivlačnije za potencijalne investitore, budući da je Gradiška izrazito bogato područje sa stanovišta turističke ponude, kulture i tradicije. Ova privredna grana ima potencijal i mogućnosti za privlačenje turista i putnika namjernika iz više urbanih regija ne samo Bosne i Hercegovine nego i šire regije i turista iz zemalja Evropske unije, Rusije, Turske itd. Bogatstvo prelijepe prirode ovog kraja samo je jedna od pogodnosti. Pogodnosti za razvoj turizma proizilaze iz bogatog i šarolikog kulturnog naslijeđa, interesantne istorije ovih krajeva na kojima su se susrele i ispreplele mnoge civilizacije, te iz raznolikosti flore i faune i hidrografskog potencijala. Nacionalni park „Kozara“ i planina Kozara nude mogućnosti razvoja zdravstvenog, rekreacionog i zimskog turizma. Čist vazduh bogat kiseonikom, bogatstvo borovih šuma nude mogućnosti za razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma, izgradnju pješačkih „staza zdravlja“, razvoj rekreativnog biciklističkog turizma, adrenalinskih kampova i sl. Tokom zimskih mjeseci Kozara bude prekrivena snježnim pokrivačem koji se zadržava u prosjeku do 5 mjeseci na planini što stvara uslove za razvoj zimskog turizma, uspostavljanje i proširenje novih skijaških staza, smještajnih kapaciteta, organizaciju zimskih sportskih igara i slično. Seoskom turizmu posebno pogoduju očuvana priroda, čist zrak i gastronomska ponuda lokalnih restorana među kojima se izdvajaju Restoran Đerdan, Taxi bar i drugi. Područje opštine Gradiška u dolini rijeke Save, obiluje brojnim mjestima za odmor i rekreaciju, kao i za realizaciju sportskih takmičenja na vodi. Gradiška nudi ponudu i prilike za razvoj turizma u lovnom i ribolovnom, sportsko – rekreativnom i vjerskom turizmu. Investicione mogućnosti:

  • Investicije u postojeće smještajne kapacitete (zajedničko ulaganje ili partnerstvo)
  • Razvoj i unapređenje postojećeg sadržaja i aktivnosti Nacionalnog parka Kozara
  • Izgradnja novih smještajnih kapaciteta (hotela, hostela i sl.)
  • Uspostavljanje atraktivnih turističkih sadržaja i ugovornih aranžmana

Više informacija o privredi Gradiške na: http://www.privredagradiska.com/en.

Kompanije u turističkom sektoru

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Bürgermeister

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail Adresse: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direkte Frage per E-Mail an Bürgermeister

15 + 12 =