Tržište rada

Radna snaga u Opštini Gradiška je specifična u kvalifikacijama, motivaciji i konkurentnim troškovima u odnosu na druge zemlje u regionu.

Pregled radne snage u skladu sa kvalifikacionom strukturom:

STANJE NA EVIDENCIJI

 • Ukupno 6016 100%
 • Žene 2890 48,04%

U okviru svojih redovnih programa za ekonomsku pomoć, lokalna uprava sprovodi sljedeće aktivnosti:
● Programi aktivnih mjera za zapošljavanje;
● Subvencije za preduzetnički razvoj;
● Izmjena programa obrazovanja prema potrebama kompanije;
● Stvarnje dodatnog obrazovanja za specifične ciljne grupe i kompanije;
● Jačanje kapaciteta postojećih poslovanja.

Zakon o radu RS: http://www.investsrpska.net/files/Zakon_o_radu.pdf

KVALIFIKACIONA STRUKA

 • Bez škole 125 (od toga žene 50) 2,07%
 • Nekvalifikovani radnici 1400 (od toga žene 630) 23,27%
 • PK-NSS radnici 144 (od toga žene 57) 2,39%
 • Kvalifikovani radnici 2305 (od toga žene 957) 38,31%
 • Tehničari SSS 1537 (od toga žene 897) 25,54%
 • VKV specijalisti 26 (od toga žene 7) 0,43%
 • Viša stručna sprema 47 (od toga žene 25) 0,78%
 • VSS 180 ECTS 125 (od toga žene 72) 2,07%
 • VSS 240 ECTS,4g,5g,6g 291 (od toga žene 182) 4,83%
 • Master 300 ECTS 16 (od toga žene 12) 0,26%

Izvor: Kancelarija berze rada, Filijala Gradiška – Mart 2016

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Bürgermeister

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail Adresse: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direkte Frage per E-Mail an Bürgermeister

1 + 5 =