Tržište rada

Radna snaga u Gradu Gradiška je specifična u kvalifikacijama, motivaciji i konkurentnim troškovima u odnosu na druge zemlje u regionu.

Pregled radne snage u skladu sa kvalifikacionom strukturom:

STANJE NA EVIDENCIJI
 • Ukupno 3.082 100% 100%
 • Žene 1.594 52% 52%

U okviru svojih redovnih programa za ekonomsku pomoć, lokalna uprava sprovodi sljedeće aktivnosti:
● Programi aktivnih mjera za zapošljavanje;
● Subvencije za preduzetnički razvoj;
● Prilagođavanje programa obrazovanja prema potrebama privrede;
● Stvarnje dodatnog obrazovanja za specifične ciljne grupe i kompanije;
● Jačanje kapaciteta postojećih poslovanja.

Zakon o radu RS: http://www.investsrpska.net/files/Zakon_o_radu.pdf

KVALIFIKACIONA STRUKTURA
 • Bez škole 41 (od toga žene 20) 1,3% 1,3%
 • Nekvalifikovani radnici 595 (od toga žene 278) 19,3% 19,3%
 • PK-NSS radnici 65 (od toga žene 22) 2,1% 2,1%
 • Kvalifikovani radnici 1.129 (od toga žene 475) 36,6% 36,6%
 • Tehničari SSS 860 (od toga žene 536) 27,9% 27,9%
 • VKV specijalisti 14 (od toga žene 4) 0,5% 0,5%
 • Viša stručna sprema 30 (od toga žene 17) 1% 1%
 • VSS 180 ECTS 101 (od toga žene 67) 3,3% 3,3%
 • VSS 240 ECTS,4g,5g,6g 232 (od toga žene 162) 7,5% 7,5%
 • Master 300 ECTS 15 (od toga žene 13) 0,5% 0,5%

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (stanje na dan  30.06.2020.)

Stupite u kontakt

http://investingradiska.com/wp-content/uploads/2022/10/Ključni-ekonomski-pokazatelji.pdf

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

7 + 10 =