Tržište rada

Radna snaga u Gradu Gradiška je specifična u kvalifikacijama, motivaciji i konkurentnim troškovima u odnosu na druge zemlje u regionu.

Pregled radne snage u skladu sa kvalifikacionom strukturom:

STANJE NA EVIDENCIJI
 • Ukupno 4527 100% 100%
 • Žene 2258 49,88% 49,88%

U okviru svojih redovnih programa za ekonomsku pomoć, lokalna uprava sprovodi sljedeće aktivnosti:
● Programi aktivnih mjera za zapošljavanje;
● Subvencije za preduzetnički razvoj;
● Prilagođavanje programa obrazovanja prema potrebama privrede;
● Stvarnje dodatnog obrazovanja za specifične ciljne grupe i kompanije;
● Jačanje kapaciteta postojećih poslovanja.

Zakon o radu RS: http://www.investsrpska.net/files/Zakon_o_radu.pdf

KVALIFIKACIONA STRUKTURA
 • Bez škole 84 (od toga žene 40) 1,86% 1,86%
 • Nekvalifikovani radnici 1115 (od toga žene 512) 24,63% 24,63%
 • PK-NSS radnici 117 (od toga žene 47) 2,58% 2,58%
 • Kvalifikovani radnici 1685 (od toga žene 720) 37,22% 37,22%
 • Tehničari SSS 1124 (od toga žene 691) 24,83% 24,83%
 • VKV specijalisti 19 (od toga žene 7) 0,42% 0,42%
 • Viša stručna sprema 41 (od toga žene 24) 0,91% 0,91%
 • VSS 180 ECTS 93 (od toga žene 56) 2,05% 2,05%
 • VSS 240 ECTS,4g,5g,6g 236 (od toga žene 152) 5,21% 5,21%
 • Master 300 ECTS 13 (od toga žene 9) 0,29% 0,29%
Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

8 + 10 =