Izaberite stranicu

Транспортна мрежа

Површина: 762 km²

Локација: Југоисточна Европа, на граници са Европском унијом и Србијом

Становништво: 49.196

Већи административни центри: Бања Лука, Сарајево

Валута: BAM/€

Курс (везан за €): 1€ = 1,95583 БАМ

}

Временска зона: GMT + 1 час

Град Градишка се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске, захватајући Лијевче поље и Поткозарје, са површином од 762 km² (76.173 hа). Плодна лијевчанска равница је на просјечној надморској висини од 110 m, а поједина села у брдском подручју Града налазе се на 300 m надморске висине. Својим сјеверним дијелом наслања се на десну обалу ријеке Саве, дужином од 58,78 km, што представља и државну границу са Републиком Хрватском односно Европском унијом. У Градишци се налази један од најзначајнијих међународних граничних прелаза за путнички и теретни саобраћај у Републици Српској. Директни излаз на ријеку Саву, природна отвореност „савским коридором“ на исток и запад и отвореност кроз планинско залеђе на југ према Јадранском мору, дају Градишци веома повољан саобраћајно-географски положај. Овакав интер-регионални значај овом простору даје важну транзитну функцију. Преко територије града Градишка прелази значајна саобраћајница према Републици Хрватској: Бања Лука – Градишка – Окучани (спој на ауто-пут Загреб – Београд).

Aутo-пут Бaњa Лукa-Грaдишкa oмoгућуje бoљу вeзу сa aутo-путoм Зaгрeб-Бeoгрaд, a тимe и Eврoпoм, a сa њим je спojeн и aутo-пут Дoбoj-Бaњaлукa, чимe je пoбoљшaнa вeзa сa истoчним диjeлoм Рeпубликe Српскe. Meђунaрoдни aeрoдрoм Бaњaлукa je удaљeн 25 km, a мeђунaрoдни aeрoдрoм Зaгрeб 130 km.

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax: +387 51 814 689
Е-mail адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни упит градоначелнику

3 + 13 =