Transportna mreža

Površina: 762km²

Lokacija: Jugoistočna Evropa, na granici sa EU, Hrvatskom i Srbijom

Stanovništvo: 49.196

Veći administrativni centri: Banja Luka, Sarajevo

Valuta: BAM/€

Kurs (vezan za €): 1€ = 1,95583 BAM

}

Vremenska zona: GMT + 1 čas

Grad Gradiška se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, zahvatajući Lijevče polje i Potkozarje, sa površinom od 762km2 (76173ha). Plodna lijevčanska ravnica je na prosječnoj nadmorskoj visini od 110m, a pojedina sela u brdskom području grada nalaze se na 300m nadmorske visine. Svojim sjevernim dijelom naslanja se na desnu obalu rijeke Save, dužinom od 58,78km, što predstavlja i državnu granicu sa Republikom Hrvatskom odnosno Evropskom unijom. U Gradišci se nalazi jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj u Republici Srpskoj. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost „savskim koridorom“ na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, daju Gradišci veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj. Ovakav inter-regionalni značaj ovom prostoru daje važnu tranzitnu funkciju. Preko teritorije grada Gradiška prelazi značajna saobraćajnica prema Republici Hrvatskoj: Banja Luka – Gradiška – Okučani (spoj na autoput Zagreb – Beograd).

U novembru 2011. godine je otvorena druga dionica autoputa Banja Luka – Gradiška (od Mahovljana do Gradiške), ukupne dužine 26,5 kilometara. Ovaj autoput će omogućiti bolju vezu sa autoputom Zagreb-Beograd, a time i Evropom, a sa njim bi se u budućnosti trebao spojiti i autoput, Doboj – Banjaluka, čime bi se poboljšala veza i sa istočnim dijelovima Republike Srpske. Međunarodni aerodrom Banjaluka je udaljen 25 km, a međunarodni aerodrom Zagreb 130 km.

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

6 + 12 =