Izaberite stranicu

Повољно пословно окружењe

Пословно окружење у граду Градишка карактерише континуиран раст броја МСП, а посебно раст субјеката у прерађивачкој индустрији, те остварени раст прихода, оперативна и ефикасна сарадња Града и предузетника, добра међуопштинска и регионална сарадња, те транспарентна и стимулативна политика локалних власти.

ДОМИНАНТНА ПОДРУЧЈА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ ПО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ У 2019. ГОДИНИ

  • Трговина на велико и мало (292 милиона КМ) 39% 39%
  • Прерађивачка индустрија (280 милиона КМ) 37% 37%
  • Вађење руда и камена (44 милиона КМ) 6% 6%
  • Саобраћај и складиштење (39 милиона КМ) 5% 5%
  • Грађевинарство (28 милиона КМ) 4% 4%
  • Остало (72 милиона КМ) 9% 9%
Врста активности Индикатори
Трошак регистрације привредног друштва од 88 €
Трошкови радне снаге Бруто просјечна плата 673 €
Доприноси 33% на бруто плату
Радно вријеме

Радни дан/седмица

8 сати (укључујући  паузу од 30 min) – 40 сати

Одмор Минимално 20 радних дана
Порези

Порез на додатну вриједност 17%

Порез на добит 10%

Крајњи рок за добијање грађевинске дозволе У року од 5 дана, ако је комплетна документација
Трошкови изградње – укључујући инсталацију 500 – 750 €/m²

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax: +387 51 814 689
Е-mail адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни упит градоначелнику

1 + 3 =