Izaberite stranicu

Повољно пословно окружењe

Пословно окружење у граду Градишка карактерише континуиран раст броја МСП, а посебно раст субјеката у прерађивачкој индустрији, те остварени раст прихода, оперативна и ефикасна сарадња Града и предузетника, добра међуопштинска и регионална сарадња, те транспарентна и стимулативна политика локалних власти.
ДОМИНАНТНА ПОДРУЧЈА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ ПО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ У 2018. ГОДИНИ
  • Трговина на велико и мало (297.200.208 KM) 38.48% 38.48%
  • Прерађивачка индустрија (262.627.570 KM) 34,01% 34,01%
  • Вађење руда и камена (58.900.155 KM) 7,63% 7,63%
  • Пољопривредa, шумарство и риболов (31.092.354 KM) 4,03% 4,03%
  • Остали (122.473.333 KM) 15,86% 15,86%
Врста активности Индикатори
Трошак регистрације привредног друштва од 88 €
Трошкови радне снаге Бруто просјечна плата 673 €
Доприноси 33% на бруто плату
Радно вријеме

Радни дан/седмица

8 сати (укључујући  паузу од 30 min) – 40 сати

Одмор Минимално 20 радних дана
Порези

Порез на додатну вриједност 17%

Порез на добит 10%

Крајњи рок за добијање грађевинске дозволе У року од 5 дана, ако је комплетна документација
Трошкови изградње – укључујући инсталацију 500 – 750 €/m²

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax:
Е-mail адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни упит градоначелнику

8 + 15 =