Povoljno poslovno okruženje

Poslovno okruženje u opštini Gradiška karakteriše kontinuiran rast broja MSP, a posebno rast subjekata u prerađivačkoj industriji, te ostvareni rast prihoda, operativna i efikasna saradnja opštine i preduzetnika, dobra međuopštinska i regionalna saradnja, te transparentna i stimulativna politika lokalnih vlasti.

Dominantne privredne grane po ostvarenom ukupnom prihodu u 2016. godini

  • Trgovina na veliko i malo (233.550.000 KM) 38,82%
  • Prerađivačka industrija (194.950.000 KM) 32,40%
  • Rudarstvo (42.700.000 KM) 7,10%
  • Poljoprivreda (31.380.000 KM) 5,20%
  • Ostali (98.900.000 KM) 16.48%
Vrsta aktivnosti Indikatori
Trošak otvaranja preduzeća 0,5€
Troškovi radne snage Brutto prosječna plata 690€
Doprinosi 33% na brutto platu
Radno vrijeme Radni dan/Sedmica

8 sati (uključujući 1/2h pauzu)/40 sati

Odmor Minimalno 20 radnih dan
Porezi Porez na dodatnu vrijednost 17%

Porez na dobit 10%

Krajnji rok za dobijanje građevinske dozvole U roku od 5 dana, ako je kompletna dokumentacija
Troškovi izgradnje – uključujući instalaciju 400 – 500€/m²

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Bürgermeister

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail Adresse: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direkte Frage per E-Mail an Bürgermeister

13 + 3 =