Povoljno poslovno okruženje

Poslovno okruženje u gradu Gradiška karakteriše kontinuiran rast broja MSP, a posebno rast subjekata u prerađivačkoj industriji, te ostvareni rast prihoda, operativna i efikasna saradnja Grada i preduzetnika, dobra međuopštinska i regionalna saradnja, te transparentna i stimulativna politika lokalnih vlasti.
DOMINANTNA PODRUČJA DJELATNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI PO OSTVARENOM PRIHODU U 2018. GODINI
  • Trgovina na veliko i malo (297.200.208 KM) 38,48% 38,48%
  • Prerađivačka industrija (262.627.570 KM) 34,01% 34,01%
  • Vađenje ruda i kamena (58.900.155 KM) 7,63% 7,63%
  • Poljoprivreda,šumarstvo i ribolov (31.092.354 KM) 4,03% 4,03%
  • Ostali (122.473.333 KM) 15,86% 15,86%

 

Vrsta aktivnosti Indikatori
Trošak registracije privrednog društva od 88 €
Troškovi radne snage Bruto prosječna plata 673 €
Doprinosi 33% na bruto platu
Radno vrijeme

Radni dan/sedmica

8 sati (uključujući pauzu od 30 min) – 40 sati

Odmor Minimalno 20 radnih dana
Porezi

Porez na dodatnu vrijednost 17%

Porez na dobit 10%

Krajnji rok za dobijanje građevinske dozvole U roku od 5 dana, ako je kompletna dokumentacija
Troškovi izgradnje – uključujući instalaciju 500 – 750€/m²

 

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

10 + 3 =