Povoljno poslovno okruženje

Poslovno okruženje u gradu Gradiška karakteriše kontinuiran rast broja MSP, a posebno rast subjekata u prerađivačkoj industriji, te ostvareni rast prihoda, operativna i efikasna saradnja Grada i preduzetnika, dobra međuopštinska i regionalna saradnja, te transparentna i stimulativna politika lokalnih vlasti.
DOMINANTNA PODRUČJA DJELATNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI PO OSTVARENOM PRIHODU U 2019. GODINI
  • Trgovina na veliko i malo (292 miliona KM) 39% 39%
  • Prerađivačka industrija (280 miliona KM) 37% 37%
  • Vađenje ruda i kamena (44 miliona KM) 6% 6%
  • Saobraćaj i skladištenje (39 miliona KM) 5% 5%
  • Građevinarstvo (28 miliona KM) 4% 4%
  • Ostalo (72 miliona KM) 9% 9%

 

Vrsta aktivnosti Indikatori
Trošak registracije privrednog društva od 88 €
Troškovi radne snage Bruto prosječna plata 673 €
Doprinosi 33% na bruto platu
Radno vrijeme

Radni dan/sedmica

8 sati (uključujući pauzu od 30 min) – 40 sati

Odmor Minimalno 20 radnih dana
Porezi

Porez na dodatnu vrijednost 17%

Porez na dobit 10%

Krajnji rok za dobijanje građevinske dozvole U roku od 5 dana, ako je kompletna dokumentacija
Troškovi izgradnje – uključujući instalaciju 500 – 750€/m²

 

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

3 + 12 =