Izaberite stranicu

Платe

Просјечна мјесечна нето плата у 2019. години је била 852 КМ (436 EUR). Просјечна мјесечна бруто плата у 2019. години је била 1.316 КМ (673 EUR). Посматрајући подручја дјелатности, највиша просјечна бруто плата у 2019. години је у подручју D – Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у износу од 2.827 КМ (1.445 EUR), а најнижа је у подручју I – Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство, у износу од 632 КМ (323 EUR). Плата запосленика покрива плате за пуно радно вријеме, пола радног времена и прековремени рад, плаћања за ресурсе пословног лица за плаћене али неодрађене сате, као што су годишњи одмор, државни празници и слободни дани прописани законом, плаћено одсуство за струковно образовање, прекиди рада без кривице радника и боловање које плаћа послодавац.

Примјер обрачуна плате погледајте овдје.

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax: +387 51 814 689
Е-mail адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни упит градоначелнику

2 + 13 =