Metaloprerađivački sektor

Metaloprerađivačka industrija predstavlјa veoma interesantnu i privlačnu mogućnost za investiranje. Grad Gradiška ima respektabilnu industrijsku tradiciju i potencijal u lјudskim resursima koji je zasigurno interesantan za investiranje u metaloprerađivačku industriju. Sektor metalske industrije u gradu Gradiška ima dugogodišnju tradiciju i snažnu perspektivu za rast. Sektor metalske industrije je značajno okrenut izvozu i jačanju tehnoloških i lјudskih kompetencija kompanije. Tehnička škola Gradiška sa preko 550 upisanih učenika nudi između ostalog i obrazovanje za mašinske tehničare, tehničare za mehatroniku, tehničare CNC tehnologija, tehničare informacionih tehnologija. U sistemu trogodišnje nastave ova škola nudi obrazovanje za bravare, obrađivače metala rezanjem, automehaničare, varioce, i bravare.

Visok nivo tehnologija i tehnološke obrade metala daje mogućnost lokalnim preduzećima za izradu praktično bilo kojeg dijela metala po zahtjevu i specifikaciji kupca. Među preduzećima koja su lideri u obradi metala želimo istaknuti samo neke od njih, kao što su: Metal a.d., PMP Jelšingrad a.d., TIKT manufaktura d.o.o., Čekić d.o.o., Ewes Europe East d.o.o. i drugi.

Djelatnosti ovih preduzeća su uglavnom vezane za projektovanje i proizvodnju metalnih konstrukcija i dijelova, metalnih pozicija za djelove CNC mašina, pozicija za auto-industriju, metalne galanterije od kovanog želјeza, inoksa, aluminija, zatim za proizvodnju mašina za građevinarstvo te za obradu nehrđajućih metala. Većina preduzeća svoje proizvode plasira na inostranom tržištu, što daje veliki doprinos u spolјnotrgovinskoj razmjeni i pokazuje konkurentnost metalnog sektora Gradiške.

Investicione mogućnosti:

  • Moguća zajednička ulaganja i partnerstva sa lokalnim metaloprerađivačkim preduzećima
  • Uspostavlјanje i pokretanje novih metaloprerađivačkih kompanija u okviru postojećih investicionih zona
  • Investiranje u prilagođene brownfield lokacije

Metaloprerađivačke kompanije