Metaloprerađivački sektor

Metaloprerađivačka industrija predstavlja veoma interesantnu i privlačnu mogućnost za investiranje. Grad Gradiška ima respektabilnu industrijsku tradiciju i potencijal u ljudskim resursima koji je zasigurno interesantan za investiranje u metaloprerađivačku industriju. Sektor metalske industrije u gradu Gradiška ima dugogodišnju tradiciju i snažnu perspektivu za rast. Sektor metalske industrije je značajno okrenut izvozu i jačanju tehnoloških i ljudskih kompetencija kompanije. Tehnička škola Gradiška sa 587 upisanih učenika nudi između ostalih i obrazovanje za mašinske tehničare, tehničare za mehatroniku, tehničare CNC tehnologija, tehničare informacionih tehnologija. U sistemu trogodišnje nastave ova škola nudi obrazovanje za bravare, obrađivače metala rezanjem, automehaničare, varioce, i bravare.

Visok nivo tehnologija i tehnološke obrade metala daje mogućnost lokalnim preduzećima za izradu praktično bilo kojeg dijela metala po zahtjevu i specifikaciji kupca. Među preduzećima koja su lideri u obradi metala želimo istaknuti samo neke od njih, kao što su: TIKT manufaktura d.o.o., PMP Jelšingrad a.d., Čekić d.o.o., Laguna Šped d.o.o., Ewes Europe East d.o.o., Mehanizmi B d.o.o., Metal a.d. i drugi.

Djelatnosti ovih preduzeća su uglavnom vezane za projektovanje i proizvodnju metalnih konstrukcija i dijelova, metalnih pozicija za djelove CNC mašina, pozicija za auto-industriju, metalne galanterije od kovanog željeza, inoxa, aluminija, zatim za proizvodnju mašina za građevinarstvo te za obradu nehrđajućih metala. Većina preduzeća svoje proizvode plasira na inostranom tržištu, što daje veliki doprinos u vanjskotrgovinskoj razmjeni i pokazuje konkurentnost metalnog sektora grada Gradiška.

Investicione mogućnosti:

  • Moguća zajednička ulaganja i partnerstva sa lokalnim metaloprerađivačkim preduzećima
  • Uspostavljanje i pokretanje novih metaloprerađivačkih kompanija u okviru postojećih investicionih zona
  • Investiranje u prilagođene brownfield lokalitete

Više informacija o privredi Gradiške na: http://www.privredagradiska.com/en.

Metaloprerađivačke kompanije

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

2 + 7 =