Klima

Po svom geografskom položaju Gradiška pripada umjereno kontinentalnoj klimi pogodnoj za razvoj turizma tokom cijele godine. U jednoj godini sva četiri godišnja doba su prisutna sa prosječnom mjesečnom temperaturom. Prosječna godišnja temperatura je 11°C. Tokom godine, u prosijeku bude 80 dana sa temperaturama koje su iznad 25°C, 90 dana sa temperaturama ispod 0°C. Prosječno 200 dana grejne sezone, sa temperaturama ispod 12° C. Prosječan broj sunčanih dana po godini je 90. Uslovi za proizvodnju zimskih usjeva su pogodni u okviru klimatskih uslova za uzgoj proljećnih usjeva. Poljoprivredni proizvođači nemaju uticaj na klimatske faktore kao što su padavine, temperatura vazduha i relativna vlažnost, ali oni su uopšteno prilagođeni njima.

Više informacija na: http://rhmzrs.com/

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

načelnik opštine

Vidovdanska 1А,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Теl: +387 51 810 300
Теl: +387 51 810 353
Е-mail adresa:
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Direktni mail upit načelniku

10 + 15 =