Izaberite stranicu

Greenfield локалитет

Агроиндустријска зона Нова Топола

Локација: Зона се налази 10 km од центра града, уз регионални пут Градишка – Бањалука. Удаљена је 7 km од аутопута Градишка – Бањалука.
Тип зоне: Greenfield, Индустријско – пословна.
Површина: 144 ha.
Расположиве парцеле: Укупно 149 парцела намијењене за инвеститоре. Највећа парцела површине 41.079 m², најмања парцела површине 1.693 m².
Инфраструктура: Зона је опремљена са комуналном инфраструктуром: вода, канализација, електрична енергија, телефон/интернет. Цесте унутар зоне су у изградњи.
Власништво: 100% Општина Градишка.
Инвестиционе могућности: Куповина, закуп.
Цијена продаје или закуп земљишта: Продаја: од 0,51 до 40,90 €/m². Накнада за ренту: од 6 – 12 €/m².
Накнада за уређење грађевинског земљишта: бесплатно.
Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона – Нова Топола‘‘)
Погодност намјене: Локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге.

Пословна зона Лиман

Вишегодишња иницијатива око формирања пословне зоне „Лиман“ на подручју општине Градишка је у завршној фази остварења. Утврђен је нацрт измјена Просторног плана општине којим ће се обезбједити намјена земљишта за формирање зоне. Слиједи јавни увид и прибављање сагласности надлежних министарстава Републике Српске ради коначног усвајања.

Планирана зона налази се уз будући гранични прелаз у Градишци на, по многим параметрима, најбољој локацији у Босни и Херцеговини, због чега постоји иницијатива и приједлог да ова зона добије републички значај. Зона „Лиман“ ће бити смјештена непосредно уз гранични прелаз и будући мост на ријеци Сави који је уједно и главни прелаз из Европске уније у БиХ, на врло видљивом и саобраћајно најбољем положају у Републици Српској.

Планирана зона се налази у непосредној близини градског насеља Градишка, на тренутно слободном простору (пољопривредном земљишту у државном власништву) површине 197 ha, са могућношћу ширења на додатних 200 ha, што омогућује дугорочно планирање развојних потреба.

Гранични прелаз у Градишци је најфреквентнији прелаз у БиХ са преко 50% спољнотрговинског промета БиХ. Улаз у Градишку на аутопут Градишка – Бања Лука, који се рачва у два правца (према коридору C и према будућем коридору на југозападу БиХ) представља за многе кориснике најкраћи и најлогичнији пут из средње Европе према Јадранском мору и југу Балкана.

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax: 
Е-Маил Адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни маил упит градоначелнику

3 + 14 =