Izaberite stranicu

Greenfield локалитет

Агроиндустријска зона Нова Топола

Локација: Зона се налази 10 km од центра града, уз регионални пут Градишка – Бањалука. Удаљена је 7 km од аутопута Градишка – Бањалука.
Тип зоне: Greenfield, индустријско – пословна.
Површина: 144 ha.
Расположиве парцеле: Укупно 91 парцела намијењена за инвеститоре. Највећа парцела површине 41.079 m², најмања парцела површине 3.000 m².
Инфраструктура: Зона је опремљена са комуналном инфраструктуром: вода, канализација, електрична енергија, телефон/интернет. Цесте унутар зоне су у изградњи.
Власништво: 100% Град Градишка.
Инвестиционе могућности: Куповина, закуп.
Цијена продаје или закуп земљишта: Продаја: од 0,51 до 40 €/m². Накнада за ренту: од 6 – 12 €/m².
Накнада за уређење грађевинског земљишта: Бесплатно.
Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона – Нова Топола‘‘)
Погодност намјене: Локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге.

Пословна зона Лиман

Локација: Зона се налази 5 km од градског подручја, на обали ријеке Саве и на раскрсници кључних путних праваца (аутопут Београд-Загреб и коридора 5Ц), те је повезана са саобраћајном обилазницом која се налази источно од аутопута Градишка – Бањалука. 

Тип зоне: Greenfield, индустријско – пословна. 

Површина: 195 hа.

Расположиве парцеле: Парцеле ће бити накнадно дефинисане у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима. 

Инфраструктура: Пословна зона се наслања на главне саобраћајнице (аутопут). Интерна саобраћајна и комунална инфраструктура још нису изграђени.

Власништво: Државно власништво. 

Инвестиционе могућности: Куповина, закуп. 

Цијена продаје или закуп земљишта: Почетна цијена земљишта ће се дефинисати у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима. 

Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана). 

Погодност намјене: Локације погодне за логистичке и карго центре, међународне шпедиције, велика међународна предузећа, трговинске и транспортне компаније.

Ступите у контакт

Зоран Аџић

Градоначелник

Видовданска 1А,
78400 Градишка
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300, +387 51 810 353
Fax:
Е-mail адресa:
gradonacelnik@gradgradiska.com

Директни упит градоначелнику

12 + 15 =