Izaberite stranicu

Greenfield локалитет

Индустријска и пословна зона Нова Топола

Локација: Зона се налази 10 км од центра града, уз регионални пут Градишка-Бањалука. Удаљена је 7 км од аутопута Градишка-Бањалука
Тип зоне: Greenfield, Индустријско – пословна
Површина: 144ха
Расположиве парцеле: 91 парцела. Највећа парцела површине 41.079 м², најмања парцела површине 3.000 м².
Инфраструктура: Зона је опремљена са комуналном инфраструктуром: вода, канализација, електрична енергија, телефон/интернет. Цесте унутар зоне су у изградњи.
Власништво: 100% Општина Градишка
Инвестиционе могућности: Куповина, најам
Цијена продаје или најма земљишта у зони: Почетна цијена земљишта: од 4€/м². Накнада за ренту: од 6 – 12€/м². Накнада за уређење грађевинског земљишта: Бесплатно
Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ‚‘Агроиндустријска зона – Нова Топола‘‘)
Погодност намјене: Локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге.

Пословна зона Лиман

Локација: Зона се налази 5 км од градског подручја, на обали ријеке Саве, повезано саобраћајном обилазницом источно од аутопута Градишка-Бањалука и на раскрсници кључних путних праваца (аутопут Београд-Загреб и коридора 5Ц). Зона од државног значаја за БИХ, интегрисана у простор новог граничног терминала који је фази изградње.
Тип зоне: Greenfield, Индустријско – пословна
Површина: 350ха
Расположиве парцеле: Парцеле ће накнадно бити дефинисане у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима.
Инфраструктура: Пословна зона се наслања на главне саобраћајнице (аутопут). Интерна саобраћајна и комунална инфраструктура још нису изграђени.
Власништво: Државно власништво
Инвестиционе могућности: Куповина, најам
Цијена продаје или најма земљишта у зони: Почетна цијена земљишта ће се дефинисати у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима.
Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана)
Погодност намјене: Локације погодне за логистичке и карго центре, међународне шпедиције, велика међународна предузећа, трговинске и транспортне компаније.

Ступите у контакт

Зоран Аџић

начелник општине

Видовданска 1А,
78400 Gradiška
Република Српска
Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 810 300
Тел: +387 51 810 353
Е-Маил Адрессе:
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Директни маил упит начелнику

14 + 4 =