Greenfield lokalitet

Industrijska i poslovna zona Nova Topola

Lokacija: Zona se nalazi 10 km od centra grada, uz regionalni put Gradiška-Banjaluka. Udaljena je 7 km od autoputa Gradiška-Banjaluka
Tip zone: Greenfield, Industrijsko – poslovna
Površina: 144ha
Raspoložive parcele: 91 parcela. Najveća parcela površine 41.079 m², najmanja parcela površine 3.000 m².
Infrastruktura: Zona je opremljena sa komunalnom infrastrukturom: voda, kanalizacija, električna energija, telefon/internet. Ceste unutar zone su u izgradnji.
Vlasništvo: 100% Opština Gradiška
Investicione mogućnosti: Kupovina, najam
Cijena prodaje ili najma zemljišta u zoni: Početna cijena zemljišta: od 4€/m². Naknada za rentu: od 6 – 12€/m². Naknada za uređenje građevinskog zemljišta: Besplatno
Procedura i uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ‚‘Agroindustrijska zona – Nova Topola‘‘)
Pogodnost namjene: Lokacije pogodne za poljoprivredno-prehrambenu industriju, metaloprerađivačku i drvoprerađivačku industriju, industriju tekstila kože i obuće, servise, trgovačke centre, tehničke i inženjerske usluge.

Poslovna zona Liman

Lokacija: Zona se nalazi 5 km od gradskog područja, na obali rijeke Save, povezano saobraćajnom obilaznicom istočno od autoputa Gradiška-Banjaluka i na raskrsnici ključnih putnih pravaca (autoput Beograd-Zagreb i koridora 5C). Zona od državnog značaja za BIH, integrisana u prostor novog graničnog terminala koji je fazi izgradnje.
Tip zone: Greenfield, Industrijsko – poslovna
Površina: 350ha
Raspoložive parcele: Parcele će naknadno biti definisane u dogovoru sa višim nivoima vlasti i budućim investitorima.
Infrastruktura: Poslovna zona se naslanja na glavne saobraćajnice (autoput). Interna saobraćajna i komunalna infrastruktura još nisu izgrađeni.
Vlasništvo: Državno vlasništvo
Investicione mogućnosti: Kupovina, najam
Cijena prodaje ili najma zemljišta u zoni: Početna cijena zemljišta će se definisati u dogovoru sa višim nivoima vlasti
i budućim investitorima.
Procedura i uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji
građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana)
Pogodnost namjene: Lokacije pogodne za logističke i kargo centre, međunarodne špedicije, velika međunarodna preduzeća, trgovinske i transportne kompanije.

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

načelnik opštine

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-mail:
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Direktni mail upit načelniku

4 + 1 =