Greenfield lokalitet

Agroindustrijska zona Nova Topola

Lokacija: Zona se nalazi 10 km od centra grada, uz regionalni put Gradiška – Banjaluka. Udaljena je 7 km od autoputa Gradiška – Banjaluka.

Tip zone: Greenfield, industrijsko – poslovna.

Površina: 144 ha.

Raspoložive parcele: Ukupno 91 parcela namijenjena za investitore. Najveća parcela površine 41.079 m², najmanja parcela površine 3000 m².

Infrastruktura: Zona je opremljena sa komunalnom infrastrukturom: voda, kanalizacija, električna energija, telefon/internet. Ceste unutar zone su u izgradnji.

Vlasništvo: 100% Grad Gradiška.

Investicione mogućnosti: Kupovina, zakup.

Cijena prodaje ili zakup zemljišta: Prodaja: od 0,51 do 40 €/m². Naknada za rentu: od 6 – 12 €/m².

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta: besplatno.

Procedura i uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona – Nova Topola‘‘)

Pogodnost namjene: Lokacije pogodne za poljoprivredno-prehrambenu industriju, metaloprerađivačku i drvoprerađivačku industriju, industriju tekstila kože i obuće, servise, trgovačke centre, tehničke i inženjerske usluge.

Poslovna zona Liman

 

Lokacija: Zona se nalazi 5km od gradskog područja, na obali rijeke Save i na raskrsnici ključnih putnih pravaca (autoput Beograd-Zagreb i koridora 5C), te je povezana sa saobraćajnom obilaznicom koja se nalazi istočno od autoputa Gradiška – Banjaluka. 

Tip zone: Greenfield, industrijsko – poslovna.

Površina: 195 ha.

Raspoložive parcele: Parcele će biti naknadno definisane u dogovoru sa višim nivoima vlasti i budućim investitorima.

 Infrastruktura: Poslovna zona se naslanja na glavne saobraćajnice (autoput). Interna saobraćajna i komunalna infrastruktura još nisu izgrađeni. 
Vlasništvo: Državno vlasništvo.

Investicione mogućnosti: Kupovina, zakup.

Cijena prodaje ili zakup zemljišta: Početna cijena zemljišta će se definisati u dogo voru sa višim nivoima vlasti i budućim investitorima. 

Procedura i uslovi ulaska u zonu: Licitacija zemljišta, zaključenje kupoprodajnog ugovora i uvođenje u posjed (Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana)

Pogodnost namjene: Lokacije pogodne za logističke i kargo centre, međunarodne špedicije, velika međunarodna preduzeća, trgovinske i transportne kompanije.

 

Stupite u kontakt

Zoran Adžić

Gradonačelnik

Vidovdanska 1A,
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 810 300
Tel: +387 51 810 353
E-Mail adresa: gradonacelnik@gradgradiska.com

Direktan upit gradonačelniku

8 + 11 =