Drvoprerađivački sektor

Istorijski gledano, Gradiška ima dugu tradiciju bavlјenja šumarstvom. Još krajem XIX vijeka Austrougarska je počela sa eksploatacijom drveta na ovom području. Primjer uspješne saradnje sa spojem tradicije preko 150 godina u sektoru obrade drveta su aktivnosti gradiškog preduzeća Nova drvna industrija Podgradci d.o.o., koji proizvode drvene stolice za švedsku kompaniju IKEA. Drvoprerađivački sektor i proizvodnja namještaja na području Gradiške je u usponu, o čemu svjedoči sve veći broj preduzeća specijalizovanih za proizvodnju finalnih proizvoda stolica, vrata, prozora, tapaciranog i pločastog najmeštaja.

Preko 30 kompanija sa sjedištem u Gradišci koje se bave preradom drveta i proizvodnjom namještaja ostvaruje preko 69 miliona evra prihoda godišnje i zapošlјava preko 1.300 radnika. Glavni proizvodi drvne industrije i industrije namještaja u Gradišci su rezana građa, proizvodnja pločastih elemenata za namještajnu industriju (kuhinje, vrata i sl.) ploče od masivnog drveta i ostali slični poluproizvodi i razne vrste namještaja (kreveti, madraci, stolovi, stolice, plakari i sl.). Finalna industrija stoga predstavlјa segment velikog potencijala za rast. Podršku drvnoj industriji pruža i Tehnička škola Gradiška koja prilikom upisa učenika vodi računa o potrebama lokalnih privrednika te u te svrhe usmjerava i obrazuje kadar sa zanimanjima tehničar za obradu drveta i tapetar-dekorater. Među najuspješnijim preduzećima na području grada Gradiška izdvajaju se Lattonedil BiH d.o.o., Prima ISG d.o.o., NOVA DIPO d.o.o., Tapetarija Matić d.o.o., Tapetarija Nikolić d.o.o. i drugi. Preko 80% proizvoda ovih kompanija završava na tržištu Evropske unije i zemalјa okruženja.

Investicione mogućnosti:

  • Izgradnja i uspostavlјanje novih proizvodnih pogona u okviru Agroindustrijske zone Nova Topola
  • Mogućnosti saradnje i akvizicije lokalnih drvoprerađivača
  • Pristup potencijalno novim tržištima kroz sporazume CEFTA, EFTA, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, zatim trgovina na Ruskom tržištu preko Srbije itd.

Drvoprerađivačke kompanije