Izaberite stranicu

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ГРАДИШЦИ?

Топ 10 разлога зашто да инвестирате у Градишку

1. Стратешка локација на граници са Европском унијом – најбољи геостратешки положај за улагање у Босни и Херцеговини.

2. Приступ тржишту од преко 500 милиона купаца – пословање уз непосредну близину, a изван законских оквира Европске уније.

3. Приступ међународним тржиштима – CEFTA, споразуми о слободној трговини: Спoрaзум o слoбoднoj тргoвини измeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и EFTA зeмaљa (Швajцaрскa, Нoрвeшкa, Ислaнд и Лихтeнштajн), Спoрaзум o слoбoднoj тргoвини с Tурскoм, прeфeрeнциjaлни извoзни рeжим и др. као основа за погодну везу између истока и запада, као и сјевера и југа Европе, те чвориште пословних путева на Балканском полуострву.

4. Сигурност у пословању – потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између Босне и Херцеговине и Европске Уније, што гарантује сигурност у пословању.

5. Повољан законски оквир за страна улагања – царинске повластице и пореска ослобођења.

6. Највећи гранични прелаз у Босни и Херцеговини за промет роба животињског и биљног поријекла и уопште – годишњи промет возилапреко један милион путничких и преко стотину хиљада теретних возила.

7. Најнижи порез на добит у Европи од 10% и ПДВ од 17% – нижи трошкови пословања у односу на земље Европске уније.

8. Kвалификована и стручна радна снага – добра квалификациона и старосна структура радно способног становништва и активних тражиоца посла.

9. Уређена инфраструктура и ниски оперативни трошкови пословања – повољне цијене електричне енергије, комуналних услуга, телекомуникација и грађења.

10. Проактивна и флексибилна администрација – убрзане процедуре регистрације предузећа и издавања грађевинских и других дозвола уз подршку Центра за инвеститоре.

Invest in Gradiška

Пословне прилике

Кључни сектори привреде

 

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање пословница и производних погона предузећа која желе пословати изван законодавног оквира ЕУ, а извозити у њега, те уједно пословати и за тржиште CEFTA-e. Граница Европске уније, чини град Градишка најфреквентнијим граничним прелазом у Босни и Херцеговини, уз адекватно опремљене царинске терминале и ефикасне услуге представља идеално подручје за улагање у послове дистрибуције, производње,
транспорта и шпедиције, подуговарања, ˝lohn˝ послова и заједничких улагања, као и осталих врста пословне сарадње.

Постојећа страна улагања у заједничке послове и фирме са домаћим пословним партнерима доказ су добре сарадње и профита које пословни људи могу остварити овдје. Локалне фирме су већ присутне на страним тржиштима кроз различита партнерства и извоз, те су отворена за сарадњу са страним
инвеститорима.

Компаније са подручја града Градишка имају значајне уговоре за набавку и испоруку роба и услуга са компанијама из ЕУ, посебно у металопрерађивачком, дрвопрерађивачком, текстилном и агро-прехрамбеном сектору. У сваком од ових сектора постоје могућности и спремност власника за ново
уговарање послова, заједничка улагања као и спремност на укључивање власника страних компанија у власничку структуру домаћих предузећа.

Металопрерађивачки сектор

Град Градишка има респектабилну индустријску традицију и потенцијал у људским ресурсима који је засигурно интересантан за инвестирање у металопрерађивачку индустрију.

Више

Дрвопрерађивачки сектор

Дрвопрерађивачки сектор на подручју града Градишка је у успону, о чему свједочи све већи број предузећа специјализованих за производњу финалних производа столица, врата, прозора, тапацираног и плочастог најмештаја.

Више

Сектор текстила

Град Градишка има дугу традицију и добар међународни углед када је ријеч о сектору текстила и одјеће.

Више

Агро-прехрамбени сектор

Плодне оранице Лијевче поља, дугогодишња традиција пољопривредне производње, одлични климатски услови, изграђена пољопривредена инфраструктура, представљају главни ресурс и потенцијал за развој овог сектора.

Више

Туризам

Област туризима засигурно спада у најинтереснатније и најпривлачније за потенцијалне инвеститоре, будући да је Градишка изразито богато подручје са становишта туристичке понуде, културе и традиције.

Вишe

Услуге и остале дјелатности

Због свог одличног геостратешког положаја Града Градишка представља изразито транзитно подручје којем погодује развој индустрије услуга, трговине, грађевинске и осталих услужних дјелатности.

Више

Успјешне приче

Предузеће Тикт мануфактура д.о.о. успоставила је производне погоне у Градишци одакле своје производе директно пласира матичном предузећу TIKT performance parts у Њемачкој. Производи ове компаније нашли су своје мјесто код свјетски познатих купаца у машинској и ауто индустрији попут предузећа KTM, Porsche, Mercedes Benz и других.

tikt-logo

„Производити ван граница ЕУ а пословати у границама истог, уз повољне оперативне трошкове и стручну радну снагу били су права одлука за наше предузеће.”

Крешимир Бодрожић

Директор, ТИКТ мануфактура д.о.о.

Нова Дипо предузеће са традицијом дугом преко 162 године, произвођач буковог и храстовог намјештаја своје пословање везала је за свијетски познат бренд ИКЕА којем испоручују преко 1.000.000 столица на годишњем нивоу.

pmp

„У времену нашег досадашњег развоја у општинској управи имали смо поузданог партнера, чија администрација нам је на вријеме излазила у сусрет и разумијевала наше захтјеве и потребе.”

Вељко Беук

Директор, Нова Дипо д.о.о.

ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д. је дио међународне корпорације PMP Industries из италијанског града Coseano. Предузеће је водећи произвођач резервних дијелова за челичане (осовине, зупчаници, лежајеви и сл.) те своје производе пласира за познате свијетске купце попут Siemensa, Danieli, Inteco, Hyster-Yale, Takraf, ThyssenKrupp, FAM, Acroni, STG group и многи други.

dipo

„Градишка посједује марљиве и талентоване људе. Људи који раде на овом простору су вриједни и посвећени ономе што раде, а то нам је заиста битно.”

Бранислав Бањац

Директор, ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д.

Механизми Б је компаније која већ дужи низ година успјешно послује са компанијом Philips, која је успјела да производе милион депилатора за тржиште Европске уније. Механизми Б су кћерка фирма словеначке компаније “Искра” из Липнице, те је од почетка производње депилатора правила између 30.000 до 40.000 депилатора мјесечно.

MehanizmiB

„Доступност и квалификације радне снаге уз повољне оперативне трошкове пословања били су кључни за развоје нашег пословања на подручју града Градишка”

Бобан Чегар

Директор, Механизми Б д.о.о. Градишка

ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д.

PMP Jelšingrad – Fabrika mašina a.d. je dio međunarodne korporacije PMP Industries iz italijanskog grada Coseano. ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д. је дио међународне корпорације PMP Industries из италијанског града Coseano. Предузеће је водећи произвођач резервних дијелова за челичане (осовине, зупчаници, лежајеви и сл.) те своје производе пласира за познате свијетске купце попут Siemensa, Danieli, Inteco, Hyster-Yale, Takraf, ThyssenKrupp, FAM, Acroni, STG group и многи други.

Градишка посједује марљиве и талентоване људе. Људи који раде на овом простору су вриједни и посвећени ономе што раде, а то нам је заиста битно..“

Бранислав Бањац
Direktor, Директор, ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д. Градишка

Механизми Б д.о.о.

Механизми Б је компанијa која бећ дужи низ година успјешно послује са компанијом Philips, која је успјела да производе милион депилатора за тржиште Европске уније. Механизми Б су кћерка фирма словеначке компаније “Искра” из Липнице, те је од почетка производње депилатора правила између 30.000 до 40.000 депилатора мјесечно.

Доступност и квалификације радне снаге уз повољне оперативне трошкове пословања били су кључни за развој нашег пословања на подручју града Градишка.

Бобан Чегар
Директор, Механизми Б д.о.о. Градишка

Нова Дипо д.о.о.

Нова Дипо предузеће са традицијом дугом преко 162 године, произвођач буковог и храстовог намјештаја своје пословање везала је за свјетски познат бренд IКЕА којем испоручују преко 1.000.000 столица на годишњем нивоу.

„У времену нашег досадашњег развоја у Градској управи имали смо поузданог партнера, чија администрација нам је на вријеме излазила у сусрет и разумијевала наше захтјеве и потребе.”

Вељко Беук
Директор, Нова Дипо д.о.о.

ТИКТ мануфактура д.о.о.

Предузеће Тикт мануфактура д.о.о. успоставила је поизводне погоне у Градишци одакле своје производе директно пласира матичном предузећу ТIKT Performance Parts у Њемачкој. Производи ове компаније нашли су своје мјесто код свјетски познатих купаца у машинској и ауто-индустрији попут предузећа KTM, Porsche, Mercedes Benz и других.

„Производити ван граница ЕУ а пословати у границама истог, уз повољне оперативне трошкове и стручну радну снагу били су права одлука за наше предузеће.”

Крешимир Бодрожић
Директор, ТИКТ мануфактура д.о.о.