Izaberite stranicu

10 разлога за инвестирање у Градишку

    ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ГРАДИШЦИ?

 

1. Стратешка локација на граници са Европском унијом – најбољи геостратешки положај за улагање у Босни и Херцеговини.

2. Приступ тржишту од преко 500 милиона купаца – пословање уз непосредну близину, a изван законских оквира Европске уније.

3. Приступ међународним тржиштима CEFTA, споразуми о слободној трговини: Спoрaзум o слoбoднoj тргoвини измeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и EFTA зeмaљa (Швajцaрскa, Нoрвeшкa, Ислaнд и Лихтeнштajн), Спoрaзум o слoбoднoj тргoвини с Tурскoм, прeфeрeнциjaлни извoзни рeжим и др. као основа за погодну везу између истока и запада, као и сјевера и југа Европе, те чвориште пословних путева на Балканском полуострву.

4. Сигурност у пословању – потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између Босне и Херцеговине и Европске Уније, што гарантује сигурност у пословању.

5. Повољан законски оквир за страна улагања – царинске повластице и пореска ослобођења.

6. Највећи гранични прелаз у Босни и Херцеговини за промет роба животињског и биљног поријекла и уопште –годишњи промет возила преко један милион путничких и преко стотину хиљада теретних возила.

7. Најнижи порез на добит у Европи од 10% и ПДВ од 17% – нижи трошкови пословања у односу на земље Европске уније.

8. Kвалификована и стручна радна снага – добра квалификациона и старосна структура радно способног становништва и активних тражиоца посла.

9. Уређена инфраструктура и ниски оперативни трошкови пословања – повољне цијене електричне енергије, комуналних услуга, телекомуникација и грађења.

10. Проактивна и флексибилна администрација – убрзане процедуре регистрације предузећа и издавања грађевинских и других дозвола уз подршку Центра за инвеститоре.